ABOUT ILAD
 

Panel ve Konferanslar


» Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve İşlevi çalıştayı ..
     Halkla ilişkiler profesyonelleri, afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik akademi ile ortak bir platform oluş
» İLEDAK için 3. Değerlendirici ve Eğitici çalıştayı ..
     İLAD'ın akreditasyon çalışmaları çerçevesinde değerlendirme yapacak hocalarımız ve sektör temsilcileri sertifi