Yazarlar
Prof. Dr. Aysel Aziz
İLAD Başkanı


İLAD, bir sivil toplum kuruluşu olarak, 25 yılını tamamladı. Geçen yıllariçerisinde pek çok güzel çalışmaya, etkinliğe imza attı. Bizleri bugünleregetiren, başta kurucu ve onursal başkanımız Dr. Hıfzı Topuz olmak üzere tüm başkanlarımız, yönetim, denetlemekurulu ve onur kurulları üyelerimiz ve tüm katkıda bulunan üyelerimize; bizimleişbirliği yapan diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim.
 
Özverili çalışmalarla bu güne geldik. Sürekli bir gelir kaynağı olmadan birderneğin yaşamının ne denli zor olduğunu hepimiz biliyoruz.  Ancak, her zorluğu yenerek yaşamımızsürdürdük. Çünkü Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)  dünyada ve Türkiye’de giderek önemli önemkazandığını; ülke yönetimlerinde, uluslararası platformlarda, ilişkilerdeki öneminingiderek attığını yakından görüyorduk. Bu günlere çeşitli zorluklarla gelenböyle bir kuruluşun yapacağı çok daha önemli etkinlikler vardı. İLAD olarak,tüzüğünde yer alan etkinlikleri yapacak kurulların oluşturulması; yeni üyelerinİLAD’a kazandırılması gerekiyordu. Bunun için özellikle iletişim fakültelerindeve medya sektöründe çalışan genç iletişimcilerin İLAD’ın çalışmalarına destekvermesi gerekiyordu. Bu konuda ağır gitmekle birlikte, yeni üyelerimizle daha güçlendik.  Bu yıl 25. yıl kutlamalarımızda bu yenikatılmalarla daha farklı etkinliklere imza atacağız.
 
26 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı, Sivil toplum Kuruluşlarıyla, “Avrupa Birliği ile iletişim Strateji” adı altında İstanbul’da bir toplantı yaptı. İLAD olarak biz de davetliydik. Toplantıya yoğun ilgi vardı. Bakan Volkan Bozkır’ın açıklamasına göre Türkiye’de 104 bin Sivil Toplum Kuruluşu (STK) varmış. Toplantının amacı, Sivil Toplum Kuruluşlarının AB’ye girme sürecinde olan Türkiye için içte ve dışta aktif rol almasını sağlamak; içte AB’ye girme konusunda giderek azalan umutları,dışta ise, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’nin imajını olumluya çevirmek.  Özellikle son yıllarda Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde AB’ye girme konusunda giderek azalan ilgi, hatta umutsuzluk yanında dışta ve özellikle AB ülkelerinde siyasal iktidarın Batı demokrasisineters gelen icraatının olumsuz yankılarının STK’ların ortak çabalarıyla olumluya çevirmek. Bu konuda ne kadar başarılı olunabilir? Bunu zaman gösterecektir. Bu toplantının en önemli göstergesi ya da sonucu; Hükümetin sivil toplum kuruluşlarının önemini anlayarak; Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinde imajını düzeltmede yardımcı olmalarını istemesi ve sivil toplum kuruluşlarının AB’nin araştırma projelerine katılmalarını teşvik etmesidir.

İLAD’ın görevleri arasında iletişim ve özellikle medya alanındaki sorunlara çözüm getirici araştırmaları yürütmek önemli faaliyet alanlarından biridir. İLAD üyelerinde, özellikle genç iletişimciler de araştırma potansiyeli olduğuna inanıyorum. Tüm üyelerimizden, gerek AB Bakanlığının, gerekse diğer uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşların destekledikleri iletişim alanıyla ilgili projeleri yakından izleyerek hazırlanmalarını bekliyoruz. İLAD yönetimi olarak biz de yakın takipte olacağız ve siz üyelerimizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.

Hoşça kalın…