Kitaplar

İLAD KİTAPLARI


HıfzıTopuz’a Armağan

İletişimin Devrim Yılları

Dostlarıve öğrencilerinin,  yazar-gazeteci-iletişimhocası- UNESCO gazetecilik eğitim uzmanı Hıfzı Topuz’a 91. yaş gününde sürpriz armağan olarak hazırladıkları kitap İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıktı.


Son yüzyılda iletişim dünyasında iki önemli devrim gerçekleşti.1950 ve 60 lı yıllarda, dünyada haberin yayılmasında egemen olan devletlerin,haberleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesini değiştirmek üzereUNESCO’nun yaptığı çalışmalar ilk devrimin ateşini yaktı. Kitle iletişimindegörev alan habercilerin eğitimi, Afrika’dan Güney Amerika’ya ve Asya’ya uzanandünya ülkelerine yaygınlaştırıldı.  İkinci büyük devrim ise iletişim teknolojilerindeki değişim ile 2000 liyıllarda yaşanmaya başladı.  Birincidevrim,  iletişim araçları kimin elindeise dünya gerçeklerini onların kurgulamasına karşı çıkmış ve bu bilincinoluşmasını sağlamış, mücadeleyi ateşlemişti. İkinci devrim ise bu bilinci eyleme dönüştürecek araçları sağladı.  Artık insanlar ellerindeki mobil cihazlarlakendi haberlerini videolarını ve gerçeklerini tüm dünyaya aktarabilecek kitleiletişim olanaklarına sahipler.

İletişimin Devrim Yılları, ülkemizin ilk iletişimuzmanlarından olan ve UNESCO’da iletişimin ilk devrim yıllarının öncülüğünüyapan gazeteci, iletişim hocası ve yazar Hıfzı Topuz’a armağan olarak,arkadaşları, dostları ve öğrencilerinin, bu devrimleri çözümleyen yazılarındanoluşuyor.   Editör Füsun Özbilgen

Ayrı ayrı kalemlerden çıkanmakalelerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, tarihten günümüze, dünyadanTürkiye’ye,  gazeteciliğin, radyo vetelevizyonun, iletişim eğitiminin tüm evreleri ve bu mesleğin insanları ileilgili çok geniş bir yelpazede büyük bir öykü ortaya koyuyor.    

İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıkan kitap D&R,Pandora, Remzi kitabevlerinde.  

                                       
Soyadı sırasına göre makaleler

 • Tan Olayı ve ZekeriyaSertel’in ABD’ye İltica Girişimi (ProfDr. Korkmaz Alemdar )
 • Gezi ve Medya:Twitter’dan al haberi #direngeziparki (ZeynepAtikkan)
 • Gezi ParkıDirenişinde Medya ve Sosyal Medya         (Prof. Dr. Aysel Aziz)
 • Türkiye’de Medya ve Çocuk Hakları (Prof. Dr. Özden Cankaya )
 • Babam ve Oğlum (Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen)
 • The Right To Communicate And “Soft”Communication  (Prof. Dr.Cess J. Hamelink)
 • İnternet Gazeteciliğive Klasik Gazetecilik Üzerine Notlar (Prof.Dr. Emre Kongar)
 • The International Movement Of Journalists: 120 YearsOf Continuing Struggle (Prof.Dr.KaarleNordenstreng)
 • Yeni İletişimDüzeninin “Hero”ları ve Medyanın Karşıt Tezleri (Füsun Özbilgen)
 • AKP Döneminde Medyave Medya Çalışanlarının Sorunları (Dr.Atilla Özsever)
 • AKP Döneminde İktidarMedya İlişkileri: Havuç Ya Da Sopa Yönteminden Postmodern Sansüre  (Prof.Dr. Haluk Şahin)
 • From Journalism ToCommunication Studies (Prof.Dr.NerminAbadan-Unat)
 • Radyo Hürriyeti Mücadelesinden “İletişimÖzgürlüğü” Kavgasına (Hüsamettin Ünsal)
PROF. DR. ERSAN İLAL'E ARMAĞAN KİTAP

İLETİŞİM VE..Prof. Ersan İlal’e armağan kitap yazarları, dostları, kızı ve  öğrencileri  hocamızı andık

 

İLAD ve Hiperlink ortak yayını olarak çıkarılan “Prof. Dr. Ersan İlal’e Armağan İletişim Ve...” adlı kitap, 1 Şubat  2014 tarihinde  Beyoğlu’ndaki İLAD merkezinde yapılan  toplantıda tanıtıldı.

Prof.  Dr. Aysel Aziz ve Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur’un editörlüğünde hazırlanan kitabın tanıtım toplantısına, Prof. Ersan İlal’in kızı Banu İlal, dostları arkadaşları Reha Arın, Şehnaz Arın, Prof. Dr. İsmail Dalay, Prof. Dr. Hülya Yengin, Prof. Dr. Sacide Vural, kitaba yazılarıyla katkıda bulunanlardan Ankara’dan Doç. Dr. Recep Tayfun,  Doç. Dr. Battal Odabaş, Yrd. Doç. Dr. Erkan Oyal, İLAD yöneticileri ve öğrencileri katıldı.

Konuşmalarda kızı Banu ve dostları Ersan İlal’i anlattılar, anılarını paylaştılar.

Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur’un

“Sosyal Medyada Yayınlanan Reklamların Üniversite Öğrencilerinin Tüketim  Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü: Facebook Örneği “  sunumu da yapıldı.

Kitap, Hiperlink tarafından  hem kitapçılarda hem de İnternette satışa sunuldu. Ayrıca Hiperlink’in  İnternetteki “e-book”  sitesinde de yer aldı.

 

 “ İletişim Ve” içinde yer alan yazarlar,  yazılar ve makale başlıkları şöyle:

 

Anılar

Prof. Dr. Suat ANAR   “Ersan Hoca’nın Anısına...”

Prof. Dr. Aysel Aziz “Yılların Dostu…”

Prof. Dr. İsmail Dalay  “Ölüm mü? Aman Efendim!”

Prof. Dr. Mümtaz Soysal “Ersan’ın Gidişi”

Prof. Dr. Asaf Varol “Prof. Dr. Ersan İlal Anısına…”

Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL  “TRT-DER Genel Kurulu’nda Bir İletişim Ustası: Ersan İlal”

Reha ARIN, “Ersan Hoca…”

 

Makaleler

Prof. Dr. Aysel AZİZ, “Taksim Gezi Parkı Eylemlerinin Siyasal Aktörler Ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Özden CANKAYA, “Basın  Yayın  Yüksekokulları  Döneminde  İletişim Eğitimi ve Medya Sektörü İlişkileri”

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEKİN, “Gazetelerde Yer Alan Politik Karikatürlerin, Siyaset Bağlamında AK Parti Örneği Üzerinden İncelenmesi”

Prof. Dr. Suat GEZGİN, “Tercüman-ı ahval’le gelen başlangıç”

Prof. Dr. Nükhet GÜZ ve Yrd. Doç. Dr. Seher ER,  “İnternetin Çağrışımsal Alanı”

Prof. Dr. Levend KILIÇ, “Zaman Boyutu ve Fotoğraf”

Prof. Dr. Şermin TEKİNALP, “Avrupa’nın Çoğulculuk Çıkmazı ve  Ortak Üst Kültür Projesi:  Aydınlanmanın  ve Milliyetçiliğin Geri Dönüşü”

Prof. Dr. Oya TOKGÖZ, “Türkiye’de İletişim Araştırmaları İçinde 1970’li Yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yapılan İletişim Konusundaki Doktora Tezlerinin Rolü ve Konumu”

Doç. Dr. Şükrü KÜNÜÇEN, “Televizyon ve Bir İzleyici Olarak Çocuk”

Doç. Dr. Melis OKTUĞ,  “Engellilik Modelleri Çerçevesinde Medyada Engelli Temsilleri”

Doç. Dr. Battal ODABAŞ, “Umut, Borrom Sarret (Arabacı) ve Bisiklet Hırsızları”

Doç. Dr. Recep TAYFUN, “Kamuoyu Oluşum Süreçleri Perspektifinden Kamuoyunu Anlamak”

Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU, “Türk Medyasının Mülkiyet Yapısı”

Yrd. Doç. Dr. Suat SUNGUR, “TRT’nin Sözde Değil, Özde Özerklik Meselesine Dair…”

Yrd. Doç. Dr. Deniz YENĞİN,  “Dijital Oyunlar ve Şiddet”

 

Prof. Dr. Ersan İlal’in kısa yaşam öyküsü

 

Fotoğraflarla Ersan İlal

 

Editörler:  Prof. Dr. Aysel Aziz   - Yrd. Doç. Dr. Suat Sungur