İLAD Ödülleri

Sayın Üyemiz,

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak her yıl iletişim alanında verdiğimiz ödüllerimizde bu yıl yeni düzenlemeler yaptık. Onur ödülümüzü, kurucumuz ve onursal başkanımız Hıfzı Topuz adına vermeyi kararlaştırdık. Ödül katılım koşulları ve kriterlerini de yeniden düzenledik. Yeni ödüllerimiz ve ilkelerimiz şu şekilde belirlendi

İLAD Ödülleri:

İLAD Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü
 
2- İLAD Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü
 
3- İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü
 
2016 yılında verilecek ödüller, 2015 yılının başarılı iletişimcilerine, siz üyelerimizin önerileri doğrultusunda, ödül yönetmeliğimizde yer alan ilke ve kriterlere göre verilecektir. 2015 yılındaki başarılı çalışmalara ilişkin aday önerilerinizi 15 Şubat 2016 gününe kadar derneğimize yazılı olarak iletmenizi bekliyoruz.

İLAD Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülünün amacı: 
Türkiye’de ve dünyada iletişimin duayenlerinden, İLAD kurucusu ve Onursal Başkanı Hıfzı Topuz adına verilecek bu ödül, gazetecilik/habercilik ilkelerini savunan ve bu uğurda mesleki ve kişisel sıkıntılara katlanmaktan çekinmeyen habercileri /yazarları  ödüllendirme amacını taşımaktadır.

Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü kriterleri;
Uluslararası Basın Ahlak ilkelerine saygılı olmak,
Yazı ve konuşmalarıyla toplumda ezilenlerin, sömürülenlerin, yazıları yüzünden cezaevlerine düşenlerin yanlarında yer almak,
İletişim, anlatım ve gösteri özgürlüklerinin, insan haklarının, yurtta barışın, demokrasinin, Atatürk’ün mirası olan akılcılığın, laikliğin ve devrim ilkelerinin, güçler ayrılığının, yargı bağımsızlığının, üniversitelerde özgür düşüncenin savunulmasına katkıda bulunmak,
Kamu kuruluşlarında şeffaflığın ve gerçeklerin medya yoluyla açıklanmasını desteklemek,
Kişisel çıkarları için meslek haysiyetinden ödün vermemiş olmak

Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü’nün amacı:
Meslek yaşamında,  Cumhuriyetin devrimci ilkelerini savunan, gazetecilikte temel işlevin “haber” ve “bilgilendirme” olduğuna inanan, gazeteci, Müşerref Hekimoğlu’nun adını yaşatmaktır.  Ödül, gazetecilik meslek ilkelerine uygun olarak medyada “haber, röportaj ya da köşe yazısı” dallarında başarılı genç kadın gazetecilerin çalışmalarına verilir.

Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı ödülü kriterleri;
Bilgide derinleşme çabası ve demokratik bakış açısına sahip olmak
Mesleğin gelişmesinde ‘örnek olma’ özelliğini kazanmış olmak
Yöreye, ülkeye ve insanlığa yarar sağlayacak habercilik anlayışına sahip olmak
Toplumda ırk, cins, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan sorgulayan ve araştırıcı gazeteci kimliğine sahip olmak
Basın ve meslek ilkelerine uygun habercilik davranışında bulunmak
 
İLAD Yılın İletişim  Araştırması Ödülü’nün amacı:
İletişim alanında yapılmış özgün ve ampirik çalışmaları desteklemektir. İletişim Araştırmaları Derneğimizin kuruluş amaçları arasında, iletişim alanındaki araştırmaları özendirmek ve desteklemek yer almaktadır. Günümüzde, iletişim dünyasında devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Geleneksel medya araçları ile yapılan tek yönlü iletişimden, sosyal medya aracılığıyla geçilen çok yönlü ve etkileşimli iletişim çağında yaşanan gelişmeleri irdeleyen çalışmaların özellikle desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır.

Yılın İletişim Araştırma ödülü kriterleri;
-Araştırma,  iletişim alanında yapılmış olmalıdır.
-Araştırmanın yıl içinde yayınlanmış olması gerekir.
-Çeviri veya derleme çalışmalar ile makaleler kabul edilmez.
-Bir araştırmaya dayanan ve kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, yayınlanmamış olsa da, yarışmaya katılabilir.
-Eserler Türkçe olmalıdır
 
Ödül alacakların belirlenmesi
Kriterlere uygun adaylar, İLAD üyelerince İLAD Yönetim Kurulu’na önerilir.  İLAD Yönetim Kurulu, Onur kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de aday önerebilir.
Araştırma ödülü için araştırmacılar kişisel olarak başvuru yapabileceği gibi İletişim Fakülteleri’nce veya fakültelerin iletişim programlarınca da başvuru yapılabilir.

Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü ve  Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü’nü belirlemek için İLAD Yönetim Kurulu,  seçiciler kurulu olarak görev yapar ve İLAD üyelerce önerilen adaylar içinden ödüle layık gördüklerini 2/3 çoğunlukla belirler. Bu belirlemede İLAD Onursal Başkanı ve Onur Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin de görüşleri alınır. Ödül alacak isimler, 15 Mart’a kadar belirlenir.

Yılın İletişim Araştırması Ödülü için Yönetim Kurulu kriterler açısından ön değerlendirme yaptıktan sonra eserleri jüri üyelerine iletir. 2015 yılının ödül alacak iletişim araştırmasını belirleyecek jürimiz üç hocamızdan oluşuyor: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Haluk Şahin, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu.

·   Jüri tarafından yapılan seçimin sonucu ve değerlendirme, İLAD yönetimine yazılı olarak 15 Mart gününe kadar bildirilir.
 
Her üç daldaki aday önerilerinin, her yıl 15 Şubat gününe kadar İLAD Yönetim Kurulu’na e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. Araştırma ödülü için eserlerin ayrıca 5 nüsha olarak İLAD Merkezine posta ile gönderilmesi gerekiyor.

Ödüllerimiz, Mart sonu veya Nisan ayında törenle sahiplerine verilecektir. Törende, gündemdeki konuların tartışılacağı bir panel düzenlenecektir. Panel, her yıl bir üniversite ya da bir sivil toplum örgütü ile birlikte düzenleniyor.

Ödüllerin Niteliği
İLAD ödülleri, maddi değil manevi bir anlam taşımaktadır. Ödülün manevi niteliğini, Sıtkı Ölçar ustanın Anka Kuşu formunda özel bir seramik eseri temsil etmektedir. Hıfzı Topuz ödülünü kazanan yarışmacıya bir Kara Afrika sanat yapıtının kopyası verilecektir.
Üyelerimizin ödüller için Aday önerilerini,  15 şubat 2016 gününe kadar Yönetim Kurulu’na,  e-posta yoluyla iletmesini bekliyoruz. Saygılarımızla.
 
Prof.Dr. Aysel  Aziz
            İLAD Başkanı

Araştırma ödülü için katılacak eserlerin 5 nüsha olarak aşağıdaki dernek adresimize gönderilmesi gerekiyor.
 
ADRES:  İLAD İletişim Araştırmaları Derneği
İstiklal Caddesi No:22 Kat:2
Beyoğlu  İstanbul