ABOUT ILAD
 

İLAD 15. Genel Kurul Toplantısı için üyelerimize çağrı

İLAD 15. OLAĞAN GENEL KURULU
KARARI
İLAD İletişim Araştırmaları Derneğinin,  Covid19 Pandemisi nedeniyle resmi makamlarca ertelenmiş bulunan 15. Olağan Genel Kurulu,  20 Mart 2021 Cumartesi  günü saat 11.00 den itibaren Fahrettin Kerim Gökay Cd. 14/1, 34722 Hasanpaşa - Kadıköy/ İstanbul) adresinde yer alan Kadıköy Evlendirme Dairesinin,  300 kişilik Zübeyde Hanım kokteyl salonunda  aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11.00 den itibaren  aynı adreste çoğunluk aranmadan yapılacaktır.15. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ1-   Açılış, yoklama, saygı duruşu, başkanlık divanı seçimi

2-   Toplantı gündeminin okunması. Genel Kurul tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi

3- Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim ve Denetim kurulu Raporları ile, kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması

4 - Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması

5 - Üyelik aidatlarının güncellenmesi
ve gelecek döneme ilişkin bütçe öngörülerinin sunulması ve oylanması

6-  Yönetmeliklerde değişiklik öngören karar
tasarılarının görüşülmesi ve oylanması

7-  Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi

8-   Dilekler ve kapanış