ABOUT ILAD
 

CIDA2020 uluslararası konferansı Ekim ayında çevirimiçi yapılacak


CİDA2020
ÇEVİRİMİÇİ OLARAK YAPILACAK


İletişimciler
uluslararası sempozyumda buluşacak


http://cida2020.ieu.edu.tr/


İLDEK ve İLAD tarafından, evsahibi bir iletişim fakültesi ile birlikte 2 yılda bir düzenlenen CİDA ulaslararası konferansları, bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Ancak pandemi nedeniyle CİDA2020  bu yıl çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek.


Türkiye’nin önde gelen iletişimcileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda buluşuyor. İEÜ İletişim Fakültesi, İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) işbirliğiyle yapılacak sempozyum 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.Sempozyumun açılış konuşmalarını iletişim alanında çalışmalarıyla dikkat çeken Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Guda Van Noort, Antwerp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philippe Meers, Loughborough Üniversitesi’nden Dr. Ece Algan yapacak. “Süreklilikler ve Kesintiler” temasıyla iletişim çalışmalarında farklı disiplin ve yaklaşımları bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumda, genç iletişimci akademisyenler için uluslararası makale yazımına yönelik oturumlar da gerçekleştirilecek.


İletişim kanallarında yaşanan değişimler tartışılacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, etkinliğin Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerinin desteğiyle gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu yıl dünya genelinde yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle sempozyumdan vazgeçmeyerek etkinliğimizi sanal platforma taşıdık. Toplumsal yaşamda ve iletişim teknolojilerindeki sayısız kırılma ve değişim yaşıyoruz.   Bu değişimlerden hiç etkilenmeyen olguların varlığına da tanık oluyoruz. Bu bağlamda, pek çok yöntem, model, yaklaşım, teori ve düşünce akımı günümüzde geçerliliğini ve önemini ısrarla koruyor. “Süreklilikler ve Kesintiler” teması gerçekleştireceğimiz sempozyumda,  farklı disiplin ve yaklaşımlardan gelen araştırmacı ve uygulamacılar iletişim çalışmaları kapsamındaki araştırmalarını ortaya koyacak” dedi.Bildiriler hakemli dergide yayınlanacak

Sempozyumun ilkinin 2018 yılında yapıldığını, her iki yılda bir farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Prof. Dr. Uzunoğlu iletişim süreçlerinin modern toplumların vazgeçilmez bir parçası olduğunu, siyasi, kültürel, toplumsal ve sektörel alanlarda değişimleri meydana getirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Uzunoğlu, “Deneyimlemekte olduğumuz dijital çağ yenilikçi yöntem ve bakış açılarını gerektiren yepyeni medya ekolojilerini karşımıza çıkarıyor. Sempozyumda hem yeni süreçleri hem değişime direnen iletişim kanallarını tartışacağız. Sempozyumda sunulan bildirilerden seçilenler ESCI indekslemesine sahip iki dergi ile ulusal hakemli dergilerde yayımlanma imkanı bulacak. Sempozyuma katılacak araştırmacılar başvurularını http://cida2020.ieu.edu.tr/tr/ adresinden yapabilirler diye konuştu.