ABOUT ILAD
 

İLAD 2019 yılı bilgilendirmesi

Sayın İLAD Üyemiz

 

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği olarak 2019 yılı çalışmalarımızı bir rapor halinde hazırladık. Geçen yıla ilişkin çalışmalarımızda elde ettiğimiz kazanımlar İLAD adının lisans eğitim ve öğretiminde giderek önem kazanması ve İLAD’ın akreditasyon çalışmaları kapsamında iletişim fakültelerinin kendilerini yenileme ve standartlarını yükseltme süreçlerinde etkin bir rol üstlenmesi oldu.

İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulumuzun ekiplerinde yer alan çeşitli fakültelerden değerli öğretim üyelerimizin saha ziyaretleri, fakülteler ve öğretim üyeleri arasında yeni iletişim kanallarının açılmasına,  fikir alışverişinin zenginleşmesine ve dostluk ortamlarının gelişmesine yardımcı oldu.

2019 yılına ait başlıca kazanımlarımızı ve çalışmalarımızı şöyle sıralayabiliriz:

 

1-    İLAD GARANTİ MARKASI OLDU

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim öğretim hizmetlerinde ve iletişime ilişkin temel alanlarda bir  “Garanti Markası” olarak tanındı.

Türk Patent Kurumu tarafından İLAD İletişim Araştırmaları Derneğine verilen “Marka Tescil Belgesi”nde  İLAD Garanti Markasının  eğitim öğretim ve iletişim alanına ait aşağıdaki hizmetleri kapsayan bir marka olduğu belirtilmektedir:

“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Sempozyum,  Konferans,  Kongre ve Seminer düzenleme, idare hizmetleri

Kültür Hizmetleri (Kültür etkinlikler düzenleme ve bunlar için bilet rezervasyonu ve bilet sağlama hizmetleri dahil)

Dergi,  kitap,  gazete gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına  ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil),

Film Televizyon Radyo Programları yapım hizmetleri;

Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri;

Fotoğrafçılık hizmetleri;

Tercüme hizmetleri,

Yukarnda sayılan tüm hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri”

Bu alanlarda yapılan etkinlik ve hizmetlerde bir kalite standardı olarak tescil edilen İLAD logosunun yer alması o etkinliğin ve hizmetin İLAD Garantisi altında olduğunu kanıtlayacak.

2-    AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

İLAD iletişim fakültelerindeki akreditasyon çalışmalarını 2019 yılında da yoğun biçimde sürdürdü.

YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından İLAD’a 31 Ocak 2018 tarihinde iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” verildi. İLAD tarafından kurulan İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu, bu belgeyi aldıktan sonra iletişim fakültelerinin lisans programlarından gelen değerlendirme başvurularını kabul etmeye başladı. 2018-2019 döneminde yapılan 23 başvurudan 14 başvuruyu saha ziyareti ile değerlendirmeye alan İLEDAK, değerlendirme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 10 lisans programının akreditasyon verilmesi için uygun niteliklere sahip olduğunu onayladı. İLAD tarafından da onaylanan bu kararlara göre 6 üniversiteden 10 iletişim lisans programına İLAD Akreditasyon Sertifikası verildi.

2019-2020 döneminde ise İLEDAK, iletişim fakültelerince yapılan 23 başvurudan 15 programı değerlendirmeye aldı.  8 üniversitede değerlendirme ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarının sonuçları İLEDAK tarafından değerlendirmeye alındı. Sonuçlar kesinleşip raporlar yazıldıktan sonra tüm akreditasyon alan programlar kamuoyuna ilan edilecek.

Akreditasyon alan programlarının, “İLAD/ İLEDAK” tarafından akredite edildiği,  YKS Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Kılavuz kitapçığında kalite tescil belgesi olarak geçen yıldan beri ilan ediliyor. 2018- 2019 döneminde akredite edilen programlar 2019 kılavuzunda yer aldı. 2019 yılında değerlendirilen programlardan akreditasyon alanlar da,  2019 yılında akreditasyon alanlar ile birlikte 2020 yılında yayınlanacak olan YKS 2020 kılavuzunda yer alacak.

İLEDAK Web sitesinde akreditasyon ile ilgili tüm çalışmalar ve sürece ilişkin bilgiler yer almaktadır.

http://iledak.ilad.org.tr


3-    ÇALIŞTAYLAR

2019 yılında İLAD, akreditasyon değerlendirme çalışmalarında yer almak isteyen öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı Değerlendirici Eğitimi Çalıştaylarını iletişim fakülteleri ile birlikte düzenlemeyi sürdürdü.

İLAD/İLEDAK 7. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 4 Mart 2019 günü İzmir’de düzenlendi. Ege Üniversitesi’nin Bornova Kampüsü’nde, İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan  7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı’na katılan 20 öğretim üyesi değerlendirici sertifikalarını aldılar.

İLAD/İLEDAK 8. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit’in de katılımı ile yapıldı. 15 Mart 2018 günü 4 ayrı oturum halinde tüm gün süren sunumlardan sonra 20 katılımcı sertifikalarını aldılar.

 İLAD/İLEDAK 9. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi evsahipliğinde Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsünde 16 Kasım 2019 tarihinde yapıldı.  

Tüm çalıştaylarda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve İLEDAK Eğitim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sacide Vural sunumlarla ekip çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

 http://iledak.ilad.org.tr/calistaylar/degerlendirici-egitimi-calistaylari

18- 19 Nisan 2019 tarihinde Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi ev sahipliğinde toplanan 27. İLDEK  İletişim Dekanlar Konseyi toplantısında, İLAD Başkanı tarafından tüm dekanlara ve temsilcilerine kurum bilgilendirme Çalıştayı yapıldı.

4-    İLAD  CEENQA ASIL ÜYESİ OLDU

CEENQA (Central and Eastern Europe, Network on Quallity Assuarance Agencies in Higher Education) Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde yükseköğretimin kalite güvencesi ve kalitenin iyileştirilmesi alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

CEENQA, faaliyetlerinde, Avrupa Standartları Kılavuzunu (ESG), INQAAHE, ECA, gibi yüksek öğrenimde kalite güvencesi açısından uluslararası kabul görmüş standartları ve yönergeleri benimsemektedir.  Üye kuruluşlar arasında faaliyetlerinin uyumlaştırılması ve işbirliğini geliştiren bu kuruluşa İLAD asıl üye olarak katıldı.

http://iledak.ilad.org.tr/ilad-iletisim-arastirmalari-dernegi--ceenQa-uyeligine-kabul-edildi

5-    2020 ULUSLARARASI KONFERANSI

 İZMİR’DE DÜZENLENİYOR

İLAD iletişim fakülteleri ile ortaklaşa uluslararası konferans düzenleme konusunda 2018 yılında başlattığı geleneği iki yılda bir kez olmak üzere sürdürme kararı almıştı.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, İLDEK ve İLAD birlikteliği ile  18-19 Ekim 2018’de Mersin’de “Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” gerçekleştirdi. 2020 yılında da İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi birlikteliği ile uluslararası bir konferans düzelme hazırlıklarımız sürüyor. Bu konferansa ilişkin bilgileri ayrıca paylaşacak, bildiri ve sunumlarımızı beklediğimizi bildireceğiz.

6-      E-KİTAP VE YAYINCILIK

İLAD Yayıncı Sertifikası alarak İSBN numarası ile Mersin’de yapılan CİDA Uluslararası Sempozyumuna sunulan bildirileri E-Kitap olarak yayınladı. Bu e-kitaba indirilebilir PDF formatında İLAD Web sitesinden ulaşılmaktadır. İLAD üyeleri yayınlarını PDF formatında İLAD üzerinden E Kitap olarak yayınlayabilirler.

http://www.ilad.org.tr/m-haberler.asp?Haber=63 

7-     İLAD ÖDÜLLERİ

2019 yılında “ İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü” yeterli sayıca başvuru olmadığı için verilemedi. Üyelerimizden de bu ödül için öneri gelmedi.

  “Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü”’nün Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ali Sirmen’e verilmesi kararlaştırıldı. Ödül önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. Bu tören ile ilgili üyelerimize ayrıca bilgi verilecek. 

8-    ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Beyoğlu İstiklal Caddesinde uzun yıllar çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Dernek merkezimiz, eski binanın yenilenme ve güçlendirilme çalışmaları nedeniyle tümüyle boşaltıldı. Bu nedenle İLAD Merkezi İstanbul Kadıköy Eğitim Mahallesinde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No;71 Ortaklar İş Merkezi Kat:8 Daire :56 adresindeki yeni yerine taşındı.

Sevgili üyelerimiz,

 İLAD çalışmalarına katılım ve desteğinizin sürmesi ve 2020 yılının da yine başarılı verimli geçmesi dileği ile saygılar sunarız.

 

                                                İLAD Yönetim Kurulu adına Başkan

                                                              Prof. Dr. Aysel Aziz